Kotlíci

Oddíl sdružuje bývalé vedoucí a členy oddílů střediska a jejich děti. Oddíl pořádá tábory a další tradiční víkendové akce. Vedoucím oddílu je Wimpy – Tomáš Mařík.