Středisková rada

Středisková rada je důležitým orgánem střediska – řídí jej a rozhoduje o jeho činnosti. Jelikož je naše středisko malé, většina komunikace se odehraje přímo mezi oddíly, nebo mezi vedoucím střediska a oddíly. Celá středisková rada se proto schází jen cca 3 – 4 ročně. Ve střediskové radě figurují vedoucí střediska (Tomáš Janík – Methan) a jeho zástupce (Pavel Tesař – Lišák). Dále pak automaticky vedoucí oddílů (Filip Sommer – Fíla, Barbora Bodláková – Bodlina, Tomáš Mařík – Wimpy a Kateřina Platilová – Káťa). Rozhodli jsme se, že je dobré, aby každý oddíl měl zastoupení dvou členů v radě (kromě Benjamínků – nefunguje jako oficiální oddíl), proto jsou v radě dále Jakub Vítek – Citron za Orongo, Anna Chalupová – Alpík za Hesperii a Hana Urbánková – Moon za Kotlíky. Dalšími důležitými lidmi jsou ti, kteří se věnují financím – hospodářkou je Alena Benešová a v trojčlenné revizní komisi je Jaroslav Vodáček – Jarda, Jakub Švec – Švejk a Anna Chalupová – Alpík.

Ze střediskových rad jsou pořizovány zápisy.

Všichni vedoucí vykonávají činnost bez nároku na odměnu, dokonce investují do práce s dětmi své prostředky. Vedoucí dětských oddílů procházejí ve svém volném čase školeními, která jim pomáhají připravit se na práci s dětmi, přípravu programu, ale i na předcházení krizových situací.