Střediskové akce

V roce 2020 nás čekají tyto střediskové akce, kam jsou zváni i rodiče, bývalí členové a členové a příznivci střediska

28. 3. Hra po Praze

4. 4. Ukliďme Česko

V roce 2019 proběhly tyto střediskové akce

23. 3. Hra po Praze (akce pro všechny členy střediska jeho přátele a rodiče)

Informace a přihlašování: http://www.skauti-vrsovice.cz/vkleci/index.html

6. 4. Ukliďme Česko a brigáda u klubovny (akce pro všechny členy střediska jeho přátele a rodiče)

4. – 5. 5. Svojsíkův závod (pro skauty a skautky)

18. 5. Gurmánské hody (zejména akce oddílů Orongo a Hesperia, zváni jsou i ostatní členi střediska)

30. 11. Akademie