Akce střediska

Středisko sdružuje jednotlivé dětské oddíly a zajišťuje pro ně nutný servis – technické, administrativní a metodické zázemí pro naplňování cílů skautingu. Protože nás společně pojí příslušnost k jednomu středisku, realizujeme společně tyto akce:

Během skautského (školního roku) se jedná o:

Akademie

Tradiční společenské odpoledne, na kterém jsou přítomny všechny oddíly střediska. Hlavní náplní jsou divadelní představení oddílů, neméně očekávanou a žádanou zábavou je pak tombola nebo pohoštění v bufetu zajišťované paní Methanovou. Celá akce je ideální příležitostí pro setkání – rodičů s vedoucími, současnými členy a členy bývalými, členy oddílů navzájem. Akce se koná na přelomu listopadu a prosince – letos 30. 11. 2019 – jste srdečně zváni!

Hra po Praze

Na Hru po Praze zveme členy, kamarády, rodiče, prostě široké sociální okolí střediska, takže se nás schází několik desítek. Hry po Praze využívají krásy Prahy a zajímavých příběhu, které se v Praze odehráli. Všichni se pak zapojují do dění, a třeba se hledá, jako v případě hry z roku 2017, ztracená známka po celé staré Praze.

Gurmánské hody

Jaro je u nás spjaté s vařením. Děti společně s rodiči a známými vyrážíme na tábořiště, kde je úkolem každé skupinu uvařit co nejlepší pokrm. Vaří se na ohni. Zapojují se rodinné, nebo ryze klučičí či holčičí týmy. Byla by škoda akci vynechat a o baštu přijít!

Tábor

Na tábor jezdí společně vlčata a světlušky, skauti a skautky z Oronga a Hesperie (vždy v červenci). Benjamínci na tábor nejezdí a školka má svůj vlastní tábor.

Dílny a promítání

Otevřené akce pořádané v klubovně v nepravidelných intervalech. Dílny bývají různě zaměřené večery – od cestovatelských promítání a diskuzí o rozvojovém světě a jeho problémech, přes pletení košíků, po zapojování elektrických obvodů. Dílny jsou spíše určené starším (cca 15+), ale většinou jsou i rodiče a další příznivci střediska srdečně zváni.